×

Låseforhold

 

 

High-end cykel

Forsikringen dækker indbrudstyveri fra forsvarligt aflukket og aflåst bygning eller lokale, der er en del af en bygning, og voldeligt opbrud af bygning eller lokale, jf. oven for, kan konstateres. Der dækkes ikke i  kældre-, lofts- og depotrum i etagebyggeri, samt fra bygninger med fælles brugsret i andelsboligforeninger (fx udhuse og garager).

Er dækningen Transport og Rejse og/eller Triatlon valgt, dækkes jvf. pkt. 6.6 og/eller 6.7 i forsikringsbetingelserne for Vores High-End Cykelforsikring nr. P21. Ved transport i fx cykelholdere på bil, trailer eller tilsvarende ekstern foranstalt, gælder nedenstående ”krav til låse”.

                                         

Hverdagscyklen

Forsikringen dækker indbrudstyveri fra forsvarligt aflukket og aflåst bygning eller lokale, der er en del af en bygning, og voldeligt opbrud af bygning eller lokale, jf. oven for, kan konstateres.

Ved tyveri udenfor forsvarligt aflåst bolig, bygning eller lokale, der er en del af en bygning, dækker forsikringen under forudsætning af, at:

Cyklen er aflåst med en Dansk Varefakta-godkendt lås (låsebevis) OG at cyklen fastgjort, gennem cyklens stel til en fast, permanent genstand, (f.eks. en lygtepæl, hvorfra låsen ikke let lader sig fjerne) eller tung genstand (en genstand der ikke umiddelbart kan flyttes ved håndkraft)

 

Se mere i betingelserne på www.vorescykelforsikring.dk

 

 

 

 

Læs mere om låse på www.varefakta.dk/cykellaase